Occurrences

Arthaśāstra
Kāmasūtra

Arthaśāstra
ArthaŚ, 1, 15, 53.1 anāsannaiḥ saha pattrasampreṣaṇena mantrayeta //
ArthaŚ, 1, 19, 12.1 pañcame mantripariṣadā pattrasampreṣaṇena mantrayeta cāraguhyabodhanīyāni ca budhyeta //
Kāmasūtra
KāSū, 5, 5, 14.4 antaḥpurikā vā prayojyayā saha svaceṭikā saṃpreṣaṇena prītiṃ kuryāt /