Occurrences

Liṅgapurāṇa

Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 17, 8.2 śuṣke ca sthāvare sarve tvanāvṛṣṭyā ca sarvaśaḥ //
LiPur, 1, 40, 2.2 anāvṛṣṭibhayaṃ ghoraṃ deśānāṃ ca viparyayaḥ //
LiPur, 1, 40, 68.2 anāvṛṣṭihatāścaiva vārtāmutsṛjya dūrataḥ //
LiPur, 1, 63, 81.1 anāvṛṣṭyā hate loke hyugre lokeśvaraiḥ saha /