Occurrences

Carakasaṃhitā
Vaikhānasadharmasūtra

Carakasaṃhitā
Ca, Sū., 30, 12.2 dhmānāddhamanyaḥ sravaṇāt srotāṃsi saraṇātsirāḥ //
Vaikhānasadharmasūtra
VaikhDhS, 1, 11.17 vividhasaraṇād vividhadarśanāt kupathagāmitvād visaragāḥ /