Occurrences

Amarakośa
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Rājanighaṇṭu

Amarakośa
AKośa, 1, 299.2 paṅkeruhaṃ tāmarasaṃ sārasaṃ sarasīruham //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 59.2 paṅkeruhaṃ tāmarasaṃ sārasaṃ sarasīruham //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Kar., 173.2 paṅkejaṃ sarasīruhaṃ ca kuṭapaṃ pāthoruhaṃ puṣkaraṃ vārjaṃ tāmarasaṃ kuśeśayakaje kañjāravinde tathā //