Occurrences

Manusmṛti
Amarakośa
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Rājanighaṇṭu
Ānandakanda

Manusmṛti
ManuS, 12, 57.1 lūtāhisaraṭānāṃ ca tiraścāṃ cāmbucāriṇām /
Amarakośa
AKośa, 2, 232.2 saraṭaḥ kṛkalāsaḥ syānmusalī gṛhagodhikā //
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Śār., 6, 19.1 pathaśchedo 'himārjāragodhāsaraṭavānaraiḥ /
AHS, Śār., 6, 25.2 aśubhaṃ sarvatholūkabiḍālasaraṭekṣaṇam //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 363.1 śatapāt saraṭā cakrī nakulaḥ sarpabhakṣakaḥ /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Siṃhādivarga, 75.1 saraṭaḥ kṛkalāsaḥ syāt pratisūryaḥ śayānakaḥ /
Ānandakanda
ĀK, 2, 1, 228.1 matsyaśca nīlasaraṭaḥ kūrmapṛṣṭhaṃ śaśāsthi ca /