Occurrences

Matsyapurāṇa

Matsyapurāṇa
MPur, 2, 10.2 vedanāvamimāṃ gṛhya sattvabījāni sarvaśaḥ //
MPur, 4, 50.1 dakṣādanantaraṃ vṛkṣān auṣadhāni ca sarvaśaḥ /
MPur, 35, 9.2 śrotumicchāmi deveśa divi ceha ca sarvaśaḥ //
MPur, 47, 51.1 hatā devamanuṣye sve pitṛbhiścaiva sarvaśaḥ /
MPur, 47, 232.1 kāvyaśāpābhibhūtāste nirādhārāśca sarvaśaḥ /
MPur, 47, 248.2 sarvāṃśca bhūtāṃs timitān pāṣaṇḍāṃścaiva sarvaśaḥ //
MPur, 50, 60.1 kṣatrasya vijayaṃ jñātvā tataḥprabhṛti sarvaśaḥ /
MPur, 50, 61.2 utsannā yājino yajñe tataḥprabhṛti sarvaśaḥ //
MPur, 58, 44.2 tato nikṣipya makaramatsyādīṃścaiva sarvaśaḥ /
MPur, 93, 149.2 dvimekhalaṃ koṇamukhaṃ hastamātraṃ ca sarvaśaḥ //
MPur, 113, 28.1 vasanti teṣu sattvāni nānājātīni sarvaśaḥ /
MPur, 113, 58.3 uttarāṇāṃ ca varṣāṇāṃ parvatānāṃ ca sarvaśaḥ //
MPur, 114, 11.1 dvīpo hyupaniviṣṭo'yaṃ mlecchairanteṣu sarvaśaḥ /
MPur, 114, 47.2 navarāṣṭrā māhiṣikāḥ kaliṅgāścaiva sarvaśaḥ //
MPur, 114, 67.1 devalokacyutāḥ sarve bahurūpāśca sarvaśaḥ /
MPur, 114, 81.1 teṣāṃ mūtraṃ purīṣaṃ vā dikṣvaṣṭāsu ca sarvaśaḥ /
MPur, 118, 63.1 kvacidrājanmahiṣyaśca kvacidājāśca sarvaśaḥ /
MPur, 122, 41.1 śākadvīpādiṣu jñeyaṃ pañcasveteṣu sarvaśaḥ /
MPur, 122, 48.1 āvṛtaḥ paśubhiḥ sarvairgrāmyāraṇyaiśca sarvaśaḥ /
MPur, 122, 54.2 haritālamayaiḥ śṛṅgairdvīpamāvṛtya sarvaśaḥ //
MPur, 122, 79.2 cakranemipramāṇena vṛto vṛttena sarvaśaḥ //
MPur, 122, 90.1 teṣāṃ nisargo deśānāmānupūrvyeṇa sarvaśaḥ /
MPur, 123, 21.1 sukhamāyuśca rūpaṃ ca triṣu dvīpeṣu sarvaśaḥ /
MPur, 123, 57.1 tathā hyāloka ākāśe paricchinnāni sarvaśaḥ /
MPur, 125, 1.2 sūryācandramasoś cāraṃ grahāṇāṃ caiva sarvaśaḥ //
MPur, 125, 30.2 dhūmabhūtāstu tā hyāpo niṣkrāmantīha sarvaśaḥ //
MPur, 127, 17.2 tathā bhramanti jyotīṃṣi vātabaddhāni sarvaśaḥ //
MPur, 127, 21.2 śiśumārākṛtiṃ jñātvā pravibhāgena sarvaśaḥ //
MPur, 128, 35.1 divyānāṃ pārthivānāṃ ca vaṃśānāṃ caiva sarvaśaḥ /
MPur, 128, 39.1 vasanti karmadevāstu sthānānyetāni sarvaśaḥ /
MPur, 135, 29.1 tato bṛhanti cāpāni bhīmanādāni sarvaśaḥ /
MPur, 138, 1.3 lokapālā yayuḥ sarve gaṇapālāśca sarvaśaḥ //
MPur, 141, 69.1 saritsarastaḍāgāni puṣkariṇyaśca sarvaśaḥ /
MPur, 144, 37.1 puṣye bhavanti jantūnāṃ lobho mohaśca sarvaśaḥ /
MPur, 144, 54.1 sa hatvā sarvaśaścaiva rājānaḥ śūdrayonayaḥ /
MPur, 144, 55.1 adhārmikāśca ye kecittānsarvānhanti sarvaśaḥ /
MPur, 144, 61.2 nijaghne sarvabhūtāni mānuṣāṇyeva sarvaśaḥ //
MPur, 144, 77.1 te'pi matsyānharantīha āhārārthaṃ ca sarvaśaḥ /
MPur, 144, 80.2 matsyāścaiva hatāḥ sarvaiḥ kṣudhāviṣṭaiśca sarvaśaḥ //
MPur, 144, 83.1 valkalānyatha vāsāṃsi adhaḥśayyāśca sarvaśaḥ /
MPur, 145, 4.2 teṣāmāyurupakrāntaṃ yugadharmeṣu sarvaśaḥ //
MPur, 145, 5.1 tathaivāyuḥ parikrāntaṃ yugadharmeṣu sarvaśaḥ /
MPur, 145, 17.1 paśūnāṃ pakṣiṇāṃ caiva sthāvarāṇāṃ ca sarvaśaḥ /
MPur, 145, 18.1 upayuktāḥ kriyāsvete yajñiyāstviha sarvaśaḥ /
MPur, 148, 27.1 abhavankiṃkarāstasya lokapālāśca sarvaśaḥ /
MPur, 154, 107.1 saritaḥ sāgarāścaiva samājagmuśca sarvaśaḥ /
MPur, 161, 85.2 bhūṣitāṅgā diteḥ putrāstamupāsanta sarvaśaḥ //
MPur, 163, 23.1 dhārā divi ca sarvatra vasudhāyāṃ ca sarvaśaḥ /
MPur, 166, 2.1 tataḥ pītvārṇavān sarvānnadīḥ kūpāṃśca sarvaśaḥ /
MPur, 167, 8.1 brahmaṇo brāhmaṇācchaṃsi prastotāraṃ ca sarvaśaḥ /