Occurrences

Kūrmapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 17, 12.2 irā vṛkṣalatāvallīstṛṇajātīśca sarvaśaḥ //
KūPur, 1, 27, 43.1 tataḥ prādurabhūt tāsāṃ rāgo lobhaśca sarvaśaḥ /
KūPur, 1, 41, 9.1 divyānāṃ pārthivānāṃ ca naiśānāṃ caiva sarvaśaḥ /
KūPur, 2, 12, 61.2 dṛṣṭvā hṛṣyet prasīdecca pratinandecca sarvaśaḥ //
KūPur, 2, 20, 44.2 ānantyāyaiva kalpante munyannāni ca sarvaśaḥ //
KūPur, 2, 26, 72.1 vedānadhītya sakalān yajñāṃścāvāpya sarvaśaḥ /
KūPur, 2, 32, 58.1 anyeṣāṃ caiva vṛkṣāṇāṃ sarasānāṃ ca sarvaśaḥ /
KūPur, 2, 43, 27.1 samudrebhyo nadībhyaśca pātālebhyaśca sarvaśaḥ /