Occurrences

Manusmṛti

Manusmṛti
ManuS, 2, 54.2 dṛṣṭvā hṛṣyet prasīdec ca pratinandec ca sarvaśaḥ //
ManuS, 3, 256.1 darbhāḥ pavitraṃ pūrvāhṇo haviṣyāṇi ca sarvaśaḥ /
ManuS, 3, 272.2 ānantyāyaiva kalpyante munyannāni ca sarvaśaḥ //
ManuS, 4, 217.1 mṛṣyanti ye copapatiṃ strījitānām ca sarvaśaḥ /
ManuS, 5, 14.2 matsyādān viḍvarāhāṃś ca matsyān eva ca sarvaśaḥ //
ManuS, 5, 16.2 rājīvān siṃhatuṇḍāṃś ca saśalkāṃś caiva sarvaśaḥ //
ManuS, 5, 132.1 ūrdhvaṃ nābher yāni khāni tāni medhyāni sarvaśaḥ /
ManuS, 6, 58.1 abhipūjitalābhāṃs tu jugupsetaiva sarvaśaḥ /
ManuS, 9, 317.1 kṣatrasyātipravṛddhasya brāhmaṇān prati sarvaśaḥ /
ManuS, 9, 327.2 mānayogaṃ ca jānīyāt tulāyogāṃś ca sarvaśaḥ /
ManuS, 10, 88.1 apaḥ śastraṃ viṣaṃ māṃsaṃ somaṃ gandhāṃś ca sarvaśaḥ /
ManuS, 11, 144.1 annādyajānāṃ sattvānāṃ rasajānāṃ ca sarvaśaḥ /
ManuS, 12, 6.1 pāruṣyam anṛtaṃ caiva paiśunyaṃ cāpi sarvaśaḥ /