Occurrences

Rasaprakāśasudhākara

Rasaprakāśasudhākara
RPSudh, 5, 2.2 rasakaṃ śailasaṃbhūtaṃ rājāvartakasasyake /
RPSudh, 5, 70.1 ghanībhūtaṃ ca saṃjātaṃ sasyakaṃ khalu kathyate /
RPSudh, 5, 71.2 dolāyantreṇa yāmau dvau śudhyatyeva hi sasyakam //
RPSudh, 5, 73.2 dhmātaṃ ca tāmrarūpaṃ hi sattvaṃ muñcati sasyakam //