Occurrences

Aitareyabrāhmaṇa
Jaiminīyabrāhmaṇa
Kauṣītakibrāhmaṇa
Ṛgveda

Aitareyabrāhmaṇa
AB, 2, 38, 2.0 upāṃśu japaty upāṃśv iva vai retasaḥ siktiḥ //
AB, 2, 39, 1.0 āhūya tūṣṇīṃśaṃsaṃ śaṃsati retas tat siktam vikaroti siktir vā agre 'tha vikṛtiḥ //
AB, 2, 39, 2.0 upāṃśu tūṣṇīṃśaṃsaṃ śaṃsaty upāṃśv iva vai retasaḥ siktiḥ //
AB, 6, 3, 8.0 upāṃśu pātnīvatasyāgnīdhro yajati reto vai pātnīvata upāṃśv iva vai retasaḥ siktiḥ //
Jaiminīyabrāhmaṇa
JB, 1, 231, 6.0 retassiktir ha tvai pūrvas trivṛt prajātir uttaraḥ //
JB, 1, 305, 8.0 retassiktir eva sā //
JB, 1, 306, 13.0 tad yad vāco 'nuṣṭubho madhyenidhanaṃ bhavati retassiktir eva sā //
JB, 1, 306, 29.0 retassiktir eva sā //
Kauṣītakibrāhmaṇa
KauṣB, 1, 2, 25.0 retaḥsiktir vā agnyādheyam //
KauṣB, 3, 11, 8.0 retaḥsiktir vai patnīsaṃyājāḥ //
KauṣB, 8, 3, 8.0 retaḥsiktir vā etā iṣṭayaḥ //
KauṣB, 10, 6, 11.0 retaḥsiktir vai prayājāḥ //
Ṛgveda
ṚV, 10, 100, 11.2 pūrṇam ūdhar divyaṃ yasya siktaya ā sarvatātim aditiṃ vṛṇīmahe //