Occurrences

Matsyapurāṇa

Matsyapurāṇa
MPur, 114, 23.2 vedasmṛtir vetravatī vṛtraghnī sindhureva ca /
MPur, 133, 23.1 gaṅgā sindhuḥ śatadruśca candrabhāgā irāvatī /
MPur, 137, 22.2 tripureṇa yayau tūrṇaṃ sāgaraṃ sindhubāndhavam //
MPur, 146, 2.1 tvanmukhakṣīrasindhūtthā katheyamamṛtātmikā /
MPur, 163, 62.1 carmaṇvatī ca sindhuśca tathā nadanadīpatiḥ /
MPur, 172, 48.1 na vigrahaṃ grahāścakruḥ praśāntāścāpi sindhavaḥ /