Occurrences

Carakasaṃhitā
Divyāvadāna
Bhāratamañjarī
Āyurvedadīpikā

Carakasaṃhitā
Ca, Sū., 21, 53.1 manaso 'nuguṇā gandhāḥ śabdāḥ saṃvāhanāni ca /
Divyāvadāna
Divyāv, 19, 90.1 śītavanānuguṇāśca vāyavo vāyitumārabdhāḥ //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 1107.1 rājan ananyasadṛśāḥ pratāpānuguṇā guṇāḥ /
Āyurvedadīpikā
ĀVDīp zu Ca, Sū., 26, 63.2, 25.0 tathā yatra vipākasya rasāḥ samānaguṇatayānuguṇā bhavanti tatra balavat kāryaṃ bhavati viparyaye tu durbalam iti jñeyam //