Occurrences

Divyāvadāna

Divyāvadāna
Divyāv, 1, 93.0 so 'nuguṇena vāyunā ratnadvīpamanuprāptaḥ //
Divyāv, 1, 95.0 so 'nuguṇena vāyunā śroṇaḥ saṃsiddhayānapātro jambudvīpamanuprāptaḥ //