Occurrences

Gautamadharmasūtra
Gopathabrāhmaṇa
Kauśikasūtra
Vasiṣṭhadharmasūtra
Vārāhaśrautasūtra

Gautamadharmasūtra
GautDhS, 2, 3, 49.1 anujñānaṃ vā vedavitsamavāyavacanād vedavitsamavāyavacanāt //
Gopathabrāhmaṇa
GB, 2, 2, 5, 17.1 prāyaścittair anudhyānair anujñānānumantraṇaiḥ /
Kauśikasūtra
KauśS, 12, 3, 17.1 nānujñānam adhīmaha iti kurutety eva brūyāt //
Vasiṣṭhadharmasūtra
VasDhS, 11, 15.1 ā sīmāntam anuvrajed anujñānād vā //
VasDhS, 15, 5.1 na strī putraṃ dadyāt pratigṛhṇīyād vānyatrānujñānād bhartuḥ //
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 1, 1, 2, 14.1 āmantrite praṇavam uktvā yathārtham anujñānam //
VārŚS, 1, 1, 6, 5.1 āmantrite stotrānujñānam bhūr bhuvaḥ svar devasya savituḥ prasave bṛhaspate stuta raśminā kṣayāya kṣayaṃ jinvety uttara uttaraś ca stomabhāgaḥ //