Occurrences

Āpastambadharmasūtra
Mahābhārata
Daśakumāracarita

Āpastambadharmasūtra
ĀpDhS, 1, 18, 5.0 na subhikṣāḥ syuḥ //
Mahābhārata
MBh, 1, 151, 25.103 nityakālaṃ subhikṣāste pāñcālāstu tapodhane /
MBh, 1, 156, 7.1 subhikṣāścaiva pāñcālāḥ śrūyante śatrukarśana /
Daśakumāracarita
DKCar, 2, 3, 206.1 bhrātaraṃ ca viśālavarmāṇamāhūyoktavān vatsa na subhikṣāḥ sāṃprataṃ puṇḍrāḥ te duḥkhamohopahatās tyaktātmāno rāṣṭraṃ no na samṛddhamabhidraveyuḥ //