Occurrences

Amarakośa
Kirātārjunīya
Liṅgapurāṇa
Abhidhānacintāmaṇi

Amarakośa
AKośa, 1, 117.1 bhāsvadvivasvatsaptāśvaharidaśvoṣṇaraśmayaḥ /
Kirātārjunīya
Kir, 2, 46.2 pravighāṭayitā samutpatan haridaśvaḥ kamalākarān iva //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 2, 12, 16.2 haridaśvātmanastasya prapuṣṇāti divāniśam //
Abhidhānacintāmaṇi
AbhCint, 2, 12.1 haridaśvo jagatkarmasākṣī bhāsvānvibhāvasuḥ /