Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Suśrutasaṃhitā

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Cikitsitasthāna, 14, 97.2 ghnanti dantīharītakyaḥ pāṇḍutāṃ ca sakāmalām //
Suśrutasaṃhitā
Su, Utt., 40, 38.2 pāṭhā vatsakabījāni harītakyo mahauṣadham //