Occurrences

Carakasaṃhitā
Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Liṅgapurāṇa
Suśrutasaṃhitā
Varāhapurāṇa
Rājanighaṇṭu
Bhāvaprakāśa
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Carakasaṃhitā
Ca, Sū., 5, 97.2 harṣaṇaṃ kāmyamojasyaṃ ratnābharaṇadhāraṇam //
Ca, Cik., 2, 4, 36.2 harṣaṇaṃ manasaścaiva sarvaṃ tadvṛṣyamucyate //
Mahābhārata
MBh, 1, 2, 58.1 tato droṇavadhaḥ parva vijñeyaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 1, 2, 131.8 yatrāsya yuddhaṃ sumahat tair āsīllomaharṣaṇam /
MBh, 1, 96, 19.2 ekasya ca bahūnāṃ ca tumulaṃ lomaharṣaṇam //
MBh, 2, 26, 5.1 tatra dāśārṇako rājā sudharmā lomaharṣaṇam /
MBh, 2, 72, 12.1 āsāditam idaṃ ghoraṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 3, 21, 38.1 tathā tad abhavad yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 3, 40, 46.1 sumuhūrtaṃ mahad yuddham āsīt tallomaharṣaṇam /
MBh, 3, 46, 27.1 āsāditam idaṃ ghoraṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 3, 168, 12.1 tato varṣaṃ prādurabhūt sumahal lomaharṣaṇam /
MBh, 3, 214, 20.1 gṛhītaṃ tu dhanus tena vipulaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 3, 230, 19.2 tadā sutumulaṃ yuddham abhavallomaharṣaṇam //
MBh, 3, 271, 21.1 tataḥ sutumulaṃ yuddham abhavallomaharṣaṇam /
MBh, 4, 54, 10.2 raṇamadhye dvayor eva sumahallomaharṣaṇam //
MBh, 4, 59, 10.1 tayostad abhavad yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 5, 185, 2.2 tumulaṃ sarvabhūtānāṃ lomaharṣaṇam adbhutam //
MBh, 6, 16, 10.2 bhāratānāṃ mahad yuddhaṃ yathābhūl lomaharṣaṇam //
MBh, 6, 43, 11.2 tayoḥ samabhavad yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam //
MBh, 6, 48, 5.1 tato yuddhaṃ samabhavat tumulaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 6, 49, 40.1 tataḥ pravavṛte yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 6, 54, 12.1 tatrāsīt sumahad yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 6, 55, 5.1 prāvartata tato yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 6, 65, 21.2 tataḥ pravavṛte yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam //
MBh, 6, 79, 12.3 teṣāṃ pravavṛte yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam //
MBh, 6, 87, 12.1 tataḥ pravavṛte yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 6, 88, 25.1 tataḥ samabhavad yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 6, 100, 37.1 tataḥ pravavṛte yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 6, 114, 22.1 teṣāṃ samabhavad yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 7, 12, 18.1 tataḥ pravavṛte yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 7, 13, 20.2 sarvataḥ pratyagṛhṇanta tad abhūl lomaharṣaṇam //
MBh, 7, 15, 12.1 tad yuddham abhavad ghoraṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 7, 31, 72.1 evaṃ sukalilaṃ yuddham āsīt kravyādaharṣaṇam /
MBh, 7, 66, 42.1 tataḥ pravavṛte yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 7, 70, 3.1 tad yuddham abhavad ghoraṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 7, 138, 2.2 naranāgāśvamathanaṃ paramaṃ lomaharṣaṇam //
MBh, 7, 149, 24.2 ghaṭotkacālaṃbalayostumulaṃ lomaharṣaṇam //
MBh, 8, 1, 14.1 tataḥ pravavṛte yuddhaṃ tumulaṃ romaharṣaṇam /
MBh, 8, 12, 9.1 tasya teṣāṃ ca tad yuddham abhaval lomaharṣaṇam /
MBh, 8, 14, 6.1 teṣāṃ tasya ca tad yuddham abhaval lomaharṣaṇam /
MBh, 8, 20, 4.1 aparāhṇe kathaṃ yuddham abhaval lomaharṣaṇam /
MBh, 11, 23, 12.2 lomaharṣaṇam atyugraṃ śakrasya balinā yathā //
MBh, 13, 14, 135.1 tacchūlam atitīkṣṇāgraṃ subhīmaṃ lomaharṣaṇam /
MBh, 14, 59, 10.2 kurūṇāṃ pāṇḍavānāṃ ca sumahad romaharṣaṇam //
MBh, 14, 61, 4.2 brāhmaṇānāṃ tadā kṛṣṇastad abhūd romaharṣaṇam //
MBh, 14, 91, 14.2 evam etad iti prāhustad abhūd romaharṣaṇam //
Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 74, 16.1 virodhe ca mahad yuddham abhavad romaharṣaṇam /
Rām, Ār, 22, 8.1 babhūva timiraṃ ghoram uddhataṃ romaharṣaṇam /
Rām, Ār, 24, 28.1 tad babhūvādbhutaṃ yuddhaṃ tumulaṃ romaharṣaṇam /
Rām, Yu, 33, 16.1 tatrāsīt sumahad yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam /
Rām, Yu, 66, 2.1 tataḥ pravṛttaṃ sumahat tad yuddhaṃ lomaharṣaṇam /
Rām, Yu, 90, 13.1 tad babhūvādbhutaṃ yuddhaṃ dvairathaṃ lomaharṣaṇam /
Rām, Utt, 23, 25.1 tato yuddhaṃ samabhavad dāruṇaṃ lomaharṣaṇam /
Rām, Utt, 32, 49.2 nṛparākṣasayostatra ārabdhaṃ lomaharṣaṇam //
Rām, Utt, 91, 5.1 tataḥ samabhavad yuddhaṃ tumulaṃ lomaharṣaṇam /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Utt., 11, 46.1 uṣitaḥ śoṣitaścūrṇaḥ śukraharṣaṇam añjanam /
AHS, Utt., 40, 35.2 manaso harṣaṇaṃ yacca tat sarvaṃ vṛṣyam ucyate //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 17, 32.1 āvayoścābhavadyuddhaṃ sughoraṃ romaharṣaṇam /
Suśrutasaṃhitā
Su, Sū., 46, 354.1 pariśuṣkaṃ sthiraṃ snigdhaṃ harṣaṇaṃ prīṇanaṃ guru /
Varāhapurāṇa
VarPur, 27, 23.2 tatra tena mahad yuddham abhavallomaharṣaṇam //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Āmr, 170.1 āmrātakaṃ kaṣāyāmlam āmahṛt kaṇṭhaharṣaṇam /
Bhāvaprakāśa
BhPr, 6, 2, 253.1 caṇakāmlakamatyuṣṇaṃ dīpanaṃ dantaharṣaṇam /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 22, 19.1 tato devāsuraṃ yuddham abhavallomaharṣaṇam /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 45, 21.2 bhobhoḥ kaṣṭaṃ kṛtaṃ bhīmaṃ dāruṇaṃ lomaharṣaṇam //