Occurrences

Bhāratamañjarī

Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 72.1 hastināpuramāsādya sa dṛṣṭvā janamejayam /
BhāMañj, 1, 174.2 nirdeṣṭuṃ pṛthivīpālaṃ prayayau hastināpuram //
BhāMañj, 1, 263.1 sā kaṇvaśiṣyānugatā samprāpya hastināpuram /
BhāMañj, 1, 381.1 suhotrastatsuto hastī hastināpurakṛttataḥ /
BhāMañj, 1, 436.2 dāśavākyam anādṛtya prayayau hastināpuram //
BhāMañj, 1, 448.2 śīghramādāya gāṅgeyaḥ prayayau hastināpuram //
BhāMañj, 1, 588.2 kuntīṃ saputrāṃ munayo ninyuste hastināpuram //
BhāMañj, 1, 1195.2 sānugāḥ pāṇḍutanayāḥ prayayurhastināpuram //
BhāMañj, 5, 16.2 pārthāśca kauravendrasya modanto hastināpure //
BhāMañj, 5, 56.2 keśavenābhyanujñātaḥ sa yayau hastināpuram //
BhāMañj, 13, 1770.2 dhṛtarāṣṭraṃ puraskṛtya prayayau hastināpuram //
BhāMañj, 14, 122.2 daśalakṣāṇi tadvittamanayaddhastināpuram //
BhāMañj, 14, 176.2 viveśa pūjitaḥ paurairvijayī hastināpuram //
BhāMañj, 16, 66.1 vrajanvṛṣṇiviyogārtaḥ kirīṭī hastināpuram /
BhāMañj, 16, 71.1 ityukto muninā pārthaḥ prayayau hastināpuram /