Occurrences

Lalitavistara
Saṅghabhedavastu
Agnipurāṇa
Divyāvadāna
Matsyapurāṇa
Trikāṇḍaśeṣa
Viṣṇupurāṇa
Bhāratamañjarī
Hitopadeśa
Kathāsaritsāgara
Sātvatatantra

Lalitavistara
LalVis, 3, 25.1 apare 'pyāhuḥ ayaṃ hastināpure mahānagare rājā pāṇḍavakulavaṃśaprasūtaḥ śūro vīryavān varāṅgarūpasampannaḥ parasainyapramardakānāṃ tatkulaṃ pratirūpamasya bodhisattvasya garbhapratisaṃsthānāyeti /
Saṅghabhedavastu
SBhedaV, 1, 160.0 brahmadattasya gautamā rājñaḥ putraprapautṛkayā naptṛpranaptṛkayā hastināpure dvātriṃśad rājasahasrāṇy abhūvan teṣām apaścimako hastidatto nāma rājābhūt //
Agnipurāṇa
AgniPur, 15, 9.2 hastināpuramāgatya pārthaḥ sarvaṃ nyavedayat //
Divyāvadāna
Divyāv, 5, 1.0 atha bhagavān hastināpuramanuprāptaḥ //
Matsyapurāṇa
MPur, 13, 27.2 madotkaṭā caitrarathe jayantī hastināpure //
Trikāṇḍaśeṣa
TriKŚ, 2, 13.1 kuśasthalaṃ kānyakubjaṃ nāgāṅgaṃ hastināpuram /
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 5, 35, 32.1 āghūrṇitaṃ tatsahasā tato vai hastināpuram /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 72.1 hastināpuramāsādya sa dṛṣṭvā janamejayam /
BhāMañj, 1, 174.2 nirdeṣṭuṃ pṛthivīpālaṃ prayayau hastināpuram //
BhāMañj, 1, 263.1 sā kaṇvaśiṣyānugatā samprāpya hastināpuram /
BhāMañj, 1, 381.1 suhotrastatsuto hastī hastināpurakṛttataḥ /
BhāMañj, 1, 436.2 dāśavākyam anādṛtya prayayau hastināpuram //
BhāMañj, 1, 448.2 śīghramādāya gāṅgeyaḥ prayayau hastināpuram //
BhāMañj, 1, 588.2 kuntīṃ saputrāṃ munayo ninyuste hastināpuram //
BhāMañj, 1, 1195.2 sānugāḥ pāṇḍutanayāḥ prayayurhastināpuram //
BhāMañj, 5, 16.2 pārthāśca kauravendrasya modanto hastināpure //
BhāMañj, 5, 56.2 keśavenābhyanujñātaḥ sa yayau hastināpuram //
BhāMañj, 13, 1770.2 dhṛtarāṣṭraṃ puraskṛtya prayayau hastināpuram //
BhāMañj, 14, 122.2 daśalakṣāṇi tadvittamanayaddhastināpuram //
BhāMañj, 14, 176.2 viveśa pūjitaḥ paurairvijayī hastināpuram //
BhāMañj, 16, 66.1 vrajanvṛṣṇiviyogārtaḥ kirīṭī hastināpuram /
BhāMañj, 16, 71.1 ityukto muninā pārthaḥ prayayau hastināpuram /
Hitopadeśa
Hitop, 3, 10.3 asti hastināpure vilāso nāma rajakaḥ /
Kathāsaritsāgara
KSS, 3, 4, 63.2 gaṅgopakaṇṭhe vāsaśca vihito hastināpure //
Sātvatatantra
SātT, Ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ, 108.1 hastināpurasaṃkarṣī kauravārcitasatpadaḥ /