Occurrences

Lalitavistara
Saṅghabhedavastu
Matsyapurāṇa
Bhāratamañjarī
Hitopadeśa
Kathāsaritsāgara

Lalitavistara
LalVis, 3, 25.1 apare 'pyāhuḥ ayaṃ hastināpure mahānagare rājā pāṇḍavakulavaṃśaprasūtaḥ śūro vīryavān varāṅgarūpasampannaḥ parasainyapramardakānāṃ tatkulaṃ pratirūpamasya bodhisattvasya garbhapratisaṃsthānāyeti /
Saṅghabhedavastu
SBhedaV, 1, 160.0 brahmadattasya gautamā rājñaḥ putraprapautṛkayā naptṛpranaptṛkayā hastināpure dvātriṃśad rājasahasrāṇy abhūvan teṣām apaścimako hastidatto nāma rājābhūt //
Matsyapurāṇa
MPur, 13, 27.2 madotkaṭā caitrarathe jayantī hastināpure //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 5, 16.2 pārthāśca kauravendrasya modanto hastināpure //
Hitopadeśa
Hitop, 3, 10.3 asti hastināpure vilāso nāma rajakaḥ /
Kathāsaritsāgara
KSS, 3, 4, 63.2 gaṅgopakaṇṭhe vāsaśca vihito hastināpure //