Occurrences

Agnipurāṇa
Divyāvadāna
Viṣṇupurāṇa
Bhāratamañjarī

Agnipurāṇa
AgniPur, 15, 9.2 hastināpuramāgatya pārthaḥ sarvaṃ nyavedayat //
Divyāvadāna
Divyāv, 5, 1.0 atha bhagavān hastināpuramanuprāptaḥ //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 5, 35, 32.1 āghūrṇitaṃ tatsahasā tato vai hastināpuram /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 72.1 hastināpuramāsādya sa dṛṣṭvā janamejayam /
BhāMañj, 1, 174.2 nirdeṣṭuṃ pṛthivīpālaṃ prayayau hastināpuram //
BhāMañj, 1, 263.1 sā kaṇvaśiṣyānugatā samprāpya hastināpuram /
BhāMañj, 1, 436.2 dāśavākyam anādṛtya prayayau hastināpuram //
BhāMañj, 1, 448.2 śīghramādāya gāṅgeyaḥ prayayau hastināpuram //
BhāMañj, 1, 588.2 kuntīṃ saputrāṃ munayo ninyuste hastināpuram //
BhāMañj, 1, 1195.2 sānugāḥ pāṇḍutanayāḥ prayayurhastināpuram //
BhāMañj, 5, 56.2 keśavenābhyanujñātaḥ sa yayau hastināpuram //
BhāMañj, 13, 1770.2 dhṛtarāṣṭraṃ puraskṛtya prayayau hastināpuram //
BhāMañj, 14, 122.2 daśalakṣāṇi tadvittamanayaddhastināpuram //
BhāMañj, 14, 176.2 viveśa pūjitaḥ paurairvijayī hastināpuram //
BhāMañj, 16, 66.1 vrajanvṛṣṇiviyogārtaḥ kirīṭī hastināpuram /
BhāMañj, 16, 71.1 ityukto muninā pārthaḥ prayayau hastināpuram /