Occurrences

Śārṅgadharasaṃhitā

Śārṅgadharasaṃhitā
ŚdhSaṃh, 2, 11, 66.1 anupānaiśca saṃyuktaṃ tattadrogaharaṃ param /
ŚdhSaṃh, 2, 12, 58.2 chinnārasānupānena jvaraghnī guṭikā matā //
ŚdhSaṃh, 2, 12, 169.2 sagugguluṃ pibet koṣṇam anupānaṃ sukhāvaham //
ŚdhSaṃh, 2, 12, 189.1 anupānaṃ ca kartavyaṃ vākucīphalacūrṇakam /
ŚdhSaṃh, 2, 12, 200.2 lihedairaṇḍatailāktamanupānaṃ sukhāvaham //