Occurrences

Suśrutasaṃhitā
Rasahṛdayatantra
Rasamañjarī
Rasaprakāśasudhākara
Rasaratnasamuccaya
Rasaratnākara
Rasendracūḍāmaṇi
Śārṅgadharasaṃhitā
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
Bhāvaprakāśa
Mugdhāvabodhinī

Suśrutasaṃhitā
Su, Sū., 46, 436.1 yathoktenānupānena sukhamannaṃ prajīryati /
Rasahṛdayatantra
RHT, 17, 2.1 annaṃ vā dravyaṃ vā yathānupānena dhātuṣu kramate /
Rasamañjarī
RMañj, 6, 77.2 śṛṅgaverānupānena dadyād guñjādvayaṃ bhiṣak //
RMañj, 6, 114.2 tattadrogānupānena sarvarogeṣu yojayet //
RMañj, 6, 147.2 śamayedanupānena āmaśūlaṃ pravāhikām //
RMañj, 6, 173.3 anupānena dātavyo raso'yaṃ meghaḍambaraḥ //
Rasaprakāśasudhākara
RPSudh, 1, 164.2 anupānena bhuñjīta parṇakhaṇḍikayā saha //
RPSudh, 3, 49.1 gomūtreṇānupānena cārśorogavināśinī /
Rasaratnasamuccaya
RRS, 12, 117.1 māṣamātro'nupānena dvipalasyoṣṇavāriṇaḥ /
RRS, 12, 140.3 śṛṅgaverānupānena mātrayā bhiṣaguttamaiḥ //
RRS, 14, 22.2 guñjaikamanupānena kṣayaṃ hanti mṛgāṅkavat //
Rasaratnākara
RRĀ, Ras.kh., 3, 10.1 anena tv anupānena dehe saṃkramate rasaḥ /
Rasendracūḍāmaṇi
RCūM, 10, 70.1 tattadrogānupānena yavamātraṃ niṣevitam /
RCūM, 13, 50.1 tattadrogānupānena dātavyaṃ bhiṣajā khalu /
Śārṅgadharasaṃhitā
ŚdhSaṃh, 2, 12, 58.2 chinnārasānupānena jvaraghnī guṭikā matā //
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 58.2, 19.0 chinnārasānupāneneti //
Bhāvaprakāśa
BhPr, 7, 3, 174.2 yathocitānupānena sarvakarmasu yojayet //
Mugdhāvabodhinī
MuA zu RHT, 17, 2.2, 3.0 annaṃ godhūmādikaṃ vā dravyaṃ auṣadhaṃ anupānena saha jalādinā sārdhaṃ dhātuṣu māṃsādiṣu saptasu kramate vyāpnoti tathā amunā vakṣyamāṇavidhānena krāmaṇayogāt krāmaṇāya yogaḥ kunaṭīmākṣikaviṣādis tataḥ sūtarājo loharūpyādiṣu viśati bāhyābhyantaraṃ vidhyatītyarthaḥ //