Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Su, 20, 20.1 asaṃdeśāt tu rāmasya tapasaścānupālanāt /