Occurrences

Kūrmapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 11, 185.1 hiraṇyā rājatī haimī hemābharaṇabhūṣitā /
KūPur, 1, 11, 216.2 dadhānamurasā mālāṃ viśālāṃ hemanirmitām //
KūPur, 1, 41, 40.1 bṛhaspaterathāṣṭāśvaḥ syandano hemanirmitaḥ /
KūPur, 1, 45, 7.1 tathā kiṃpuruṣe viprā mānavā hemasannibhāḥ /
KūPur, 1, 45, 14.1 hemasopānasaṃyuktaṃ nānāratnopaśobhitam /
KūPur, 1, 46, 8.3 sphāṭikastambhasaṃyuktaṃ hemagopurasaṃyutam //
KūPur, 1, 47, 50.1 hemaprākārasaṃyuktaṃ sphāṭikairmaṇḍapairyutam /
KūPur, 1, 47, 51.1 hemagopurasāhasrair nānāratnopaśobhitaiḥ /