Occurrences

Tantrāloka

Tantrāloka
TĀ, 5, 151.2 śivena hematāṃ yadvattāmraṃ sūtena vedhitam //
TĀ, 8, 117.2 tato merustato nāgā meghā hemāṇḍakaṃ tataḥ //
TĀ, 8, 184.1 siddhātantre tu hemāṇḍācchatakoṭer bahiḥ śatam /
TĀ, 8, 295.2 hemābhāḥ susitāḥ kālatattve tu daśa te śivāḥ //
TĀ, 8, 382.1 udriktataijasatvena hemno bhūparamāṇavaḥ /
TĀ, 16, 64.1 yathā pākakramācchuddhaṃ hema tadvatsa kīrtitaḥ /