Occurrences

Kathāsaritsāgara

Kathāsaritsāgara
KSS, 1, 2, 64.2 dattvā hemaśataṃ cāsyai nirgatau svastataḥ purāt //
KSS, 1, 3, 34.1 jātau jātismarāvāvāṃ haṃsau hemamayau tataḥ /
KSS, 1, 4, 103.2 yoganando mayā tatra hemakoṭiṃ sa yācitaḥ //
KSS, 1, 4, 109.1 atrāntare ca rājānaṃ hemakoṭisamarpaṇe /
KSS, 1, 6, 51.1 kvacitpratigrahaprāptahemamāṣāṣṭako dvijaḥ /
KSS, 2, 2, 179.1 pañca vājisahasrāṇi hemakoṭīśca sapta sā /
KSS, 2, 4, 146.2 haste 'syābjagadāśaṅkhacakrān hemamayān dadau //
KSS, 2, 6, 19.2 vyomagaṅgātaṭotphullahemāmburuhavibhramaiḥ //
KSS, 3, 4, 48.1 dadṛśustannṛpānītaṃ hemasiṃhāsanaṃ janāḥ /
KSS, 3, 5, 67.1 celuś ca hemasaṃnāhasaṃbhṛtārkaprabhā hayāḥ /
KSS, 3, 6, 178.1 śayāno hemaparyaṅke vījyamānaś ca cāmaraiḥ /
KSS, 3, 6, 204.1 anena śīghraṃ hemnā me kārayādyaiva kuṇḍale /
KSS, 5, 1, 158.1 hemaratnasvarūpe tu mugdha evāsmi tāpasaḥ /
KSS, 5, 2, 228.2 hemābjaṃ sthāpayāmāsa sadraupyakalaśopari //
KSS, 5, 2, 235.1 divaseṣvatha yāteṣu hemābjaharaṇaiṣiṇi /
KSS, 5, 2, 244.1 atredṛśāni jāyante hemābjāni samantataḥ /
KSS, 5, 2, 248.1 channaṃ nirantaroddaṇḍadīptahemasaroruhaiḥ /
KSS, 5, 2, 279.1 tatrākasmācca hemābjahetoḥ prāptasya darśanāt /
KSS, 5, 2, 294.1 so 'pyāścaryavaśaḥ pratāpamukuṭo vārāṇasībhūpatiḥ svasmin devakule dvitīyakalaśanyastaikahemāmbujaḥ /
KSS, 5, 3, 129.2 paśyānītaṃ mayedaṃ te vahanaṃ hemapūritam //