Occurrences

Śārṅgadharasaṃhitā
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā

Śārṅgadharasaṃhitā
ŚdhSaṃh, 2, 12, 248.1 tāramauktikahemāni sāraścaikaikabhāgikāḥ /
Śārṅgadharasaṃhitādīpikā
ŚSDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 12, 252.2, 1.0 atha grahaṇīkapāṭarasam āha tāramauktikahemānītyādi sugamam //