Occurrences

Amarakośa
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Dhanvantarinighaṇṭu
Madanapālanighaṇṭu
Rasaprakāśasudhākara
Rasaratnasamuccaya
Rājanighaṇṭu

Amarakośa
AKośa, 2, 192.1 vimalā sātalā bhūriphenā carmakaṣetyapi /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Cikitsitasthāna, 15, 16.2 trivṛdviśāle dviguṇe sātalā ca caturguṇā //
AHS, Cikitsitasthāna, 15, 22.2 trāyantīṃ rohiṇīṃ tiktāṃ sātalāṃ trivṛtāṃ vacām //
AHS, Cikitsitasthāna, 15, 63.1 sātalātrāyamāṇābhyāṃ śṛtenāragvadhena vā /
AHS, Cikitsitasthāna, 15, 105.2 svarjikākṣāraṣaḍgranthāsātalāyavaśūkajam //
AHS, Cikitsitasthāna, 21, 10.2 ghṛtaṃ tilvakasiddhaṃ vā sātalāsiddham eva vā //
AHS, Kalpasiddhisthāna, 2, 25.2 drākṣāmbunā sayaṣṭyāhvasātalaṃ jaladātyaye //
AHS, Kalpasiddhisthāna, 2, 27.2 trivṛttrāyantihapuṣāsātalākaṭurohiṇīḥ //
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 196.1 sātalā saptalā carmakaṣāhvāvartakī smṛtā /
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 232.2 sātalā saptalā sārī vidulā vimalāmalā /
DhanvNigh, 1, 233.1 sātalā śodhanī tiktā kaphapittāsradoṣanut /
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 151.1 sātalā saptalā sārā vidulā vimalā matā /
MPālNigh, Abhayādivarga, 152.1 sātalā kaṭukā pāke vātalā śītalā laghuḥ /
Rasaprakāśasudhākara
RPSudh, 9, 25.1 varā śatāvarī cailā hapuṣā sātalā trivṛt /
Rasaratnasamuccaya
RRS, 16, 88.2 triśūlī bhṛṃgacāṅgerī sātalā tīkṣṇaparṇikā //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śat., 9.1 sātalā kāmavṛddhiś ca cakramardo 'tha jhiñjhirā /
RājNigh, Śat., 193.1 sātalā saptalā sārī vidulā vimalāmalā /
RājNigh, Śat., 194.1 sātalā kaphapittaghnī laghutiktakaṣāyikā /
RājNigh, Ekārthādivarga, Dvyarthāḥ, 51.1 dūrvāyāṃ māṃsarohiṇyāṃ sātalā māṃsarohiṇī /