Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Cikitsitasthāna, 15, 63.1 sātalātrāyamāṇābhyāṃ śṛtenāragvadhena vā /
AHS, Cikitsitasthāna, 15, 105.2 svarjikākṣāraṣaḍgranthāsātalāyavaśūkajam //
AHS, Cikitsitasthāna, 21, 10.2 ghṛtaṃ tilvakasiddhaṃ vā sātalāsiddham eva vā //
AHS, Kalpasiddhisthāna, 2, 27.2 trivṛttrāyantihapuṣāsātalākaṭurohiṇīḥ //