Occurrences

Amarakośa
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Dhanvantarinighaṇṭu
Madanapālanighaṇṭu
Rasaprakāśasudhākara
Rasaratnasamuccaya
Rājanighaṇṭu

Amarakośa
AKośa, 2, 192.1 vimalā sātalā bhūriphenā carmakaṣetyapi /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Cikitsitasthāna, 15, 16.2 trivṛdviśāle dviguṇe sātalā ca caturguṇā //
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 232.2 sātalā saptalā sārī vidulā vimalāmalā /
DhanvNigh, 1, 233.1 sātalā śodhanī tiktā kaphapittāsradoṣanut /
Madanapālanighaṇṭu
MPālNigh, Abhayādivarga, 151.1 sātalā saptalā sārā vidulā vimalā matā /
MPālNigh, Abhayādivarga, 152.1 sātalā kaṭukā pāke vātalā śītalā laghuḥ /
Rasaprakāśasudhākara
RPSudh, 9, 25.1 varā śatāvarī cailā hapuṣā sātalā trivṛt /
Rasaratnasamuccaya
RRS, 16, 88.2 triśūlī bhṛṃgacāṅgerī sātalā tīkṣṇaparṇikā //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Śat., 9.1 sātalā kāmavṛddhiś ca cakramardo 'tha jhiñjhirā /
RājNigh, Śat., 193.1 sātalā saptalā sārī vidulā vimalāmalā /
RājNigh, Śat., 194.1 sātalā kaphapittaghnī laghutiktakaṣāyikā /
RājNigh, Ekārthādivarga, Dvyarthāḥ, 51.1 dūrvāyāṃ māṃsarohiṇyāṃ sātalā māṃsarohiṇī /