Occurrences

Bhāgavatapurāṇa
Ānandakanda

Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 3, 11, 19.3 divyair dvādaśabhir varṣaiḥ sāvadhānaṃ nirūpitam //
Ānandakanda
ĀK, 1, 4, 496.2 dehavedhaṃ pravakṣyāmi sāvadhānaṃ śṛṇu priye //
ĀK, 1, 7, 5.2 kramādvakṣyāmi te devi sāvadhānaṃ śṛṇu priye //
ĀK, 1, 20, 15.1 pravakṣyāmi samāsena sāvadhānaṃ śṛṇu priye /