Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 23, 41.1 śīghraṃ bherīninādena sphuṭakoṇāhatena me /