Occurrences

Mahābhārata
Bodhicaryāvatāra
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa
Suśrutasaṃhitā
Bhāratamañjarī
Garuḍapurāṇa
Kathāsaritsāgara
Rasaratnākara
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahābhārata
MBh, 3, 82, 110.1 jātismara upaspṛśya śuciḥ prayatamānasaḥ /
MBh, 3, 82, 110.2 jātismaratvaṃ prāpnoti snātvā tatra na saṃśayaḥ //
MBh, 3, 82, 137.2 jātismaratvaṃ prāpnoti dṛṣṭam etat purātane //
MBh, 3, 83, 36.2 jātimātrahrade snātvā bhavejjātismaro naraḥ //
Bodhicaryāvatāra
BoCA, 10, 27.2 ākārācārasampannāḥ santu jātismarāḥ sadā //
BoCA, 10, 51.1 jātismaratvaṃ pravrajyāmahaṃ ca prāpnuyāṃ sadā /
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 21, 82.2 aghasmaro 'naghaḥ śūro devarājo 'rimardanaḥ //
Matsyapurāṇa
MPur, 20, 12.2 jātismaratvaṃ prāptāste pitṛbhāvena bhāvitāḥ //
MPur, 20, 14.1 pitṝṇāṃ caiva māhātmyājjātā jātismarāstu te /
MPur, 20, 15.1 jātismarāḥ sapta jātā mṛgāḥ kālañjare girau /
MPur, 21, 2.3 vṛddhadvijasya dāyādā viprā jātismarāḥ purā //
MPur, 21, 29.3 jātismaratvamagamattau ca mantrivarāv ubhau //
MPur, 21, 31.2 bhūtvā jātismarau śokātpatitāv agratastadā //
MPur, 110, 16.2 jātismaratvaṃ labhate nākapṛṣṭhe ca modate //
Suśrutasaṃhitā
Su, Śār., 2, 57.2 bhavanti sattvabhūyiṣṭhāḥ pūrvajātismarā narāḥ //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 13, 1295.2 jātismarau dadṛśatuḥ śmaśānaṃ suhṛdau mithaḥ //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 54, 3.1 jātismarā mahābhāgā nairājyāya mamodaṣuḥ /
Kathāsaritsāgara
KSS, 3, 5, 116.2 sotsavo 'bhūnniśājyotsnāvati candra iva smaraḥ //
Rasaratnākara
RRĀ, Ras.kh., 3, 96.1 sākṣāj jātismaratvaṃ ca kavitvaṃ śrutadhāraṇam /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 83, 65.1 jātismarā narendrasya saṃjātā bhavataḥ kule /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 196, 4.2 jātismaro hi jāyeta punarmānuṣyam āgataḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, Chapter 230: Tīrthāvalikathana, 1.3 mṛkaṇḍatanayo dhīmānsaptakalpasmaraḥ puraḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 232, 5.2 bahukalpasmarāṃ revāmālakṣya śivadehajām //