Occurrences

Mahābhārata
Bodhicaryāvatāra
Matsyapurāṇa
Rasaratnākara

Mahābhārata
MBh, 3, 82, 110.2 jātismaratvaṃ prāpnoti snātvā tatra na saṃśayaḥ //
MBh, 3, 82, 137.2 jātismaratvaṃ prāpnoti dṛṣṭam etat purātane //
Bodhicaryāvatāra
BoCA, 10, 51.1 jātismaratvaṃ pravrajyāmahaṃ ca prāpnuyāṃ sadā /
Matsyapurāṇa
MPur, 20, 12.2 jātismaratvaṃ prāptāste pitṛbhāvena bhāvitāḥ //
MPur, 21, 29.3 jātismaratvamagamattau ca mantrivarāv ubhau //
MPur, 110, 16.2 jātismaratvaṃ labhate nākapṛṣṭhe ca modate //
Rasaratnākara
RRĀ, Ras.kh., 3, 96.1 sākṣāj jātismaratvaṃ ca kavitvaṃ śrutadhāraṇam /