Occurrences

Bodhicaryāvatāra
Matsyapurāṇa
Suśrutasaṃhitā
Garuḍapurāṇa

Bodhicaryāvatāra
BoCA, 10, 27.2 ākārācārasampannāḥ santu jātismarāḥ sadā //
Matsyapurāṇa
MPur, 20, 14.1 pitṝṇāṃ caiva māhātmyājjātā jātismarāstu te /
MPur, 20, 15.1 jātismarāḥ sapta jātā mṛgāḥ kālañjare girau /
MPur, 21, 2.3 vṛddhadvijasya dāyādā viprā jātismarāḥ purā //
Suśrutasaṃhitā
Su, Śār., 2, 57.2 bhavanti sattvabhūyiṣṭhāḥ pūrvajātismarā narāḥ //
Garuḍapurāṇa
GarPur, 1, 54, 3.1 jātismarā mahābhāgā nairājyāya mamodaṣuḥ /