Occurrences

Rasendrasārasaṃgraha
Rājanighaṇṭu
Gūḍhārthadīpikā

Rasendrasārasaṃgraha
RSS, 1, 309.1 hastikarṇapalāśasya mūlaṃ ca śatamūlikā /
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Parp., 134.1 dravantī śāmbarī citrā nyagrodhī śatamūlikā /
Gūḍhārthadīpikā
ŚGDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 11, 53.1, 29.2 pittānile pittayute ca rakte drākṣāvidārīśatamūlikābhiḥ /
ŚGDīp zu ŚdhSaṃh, 2, 11, 53.1, 43.2 madhukaguḍūcīmārkavamusalībhallātakaiḥ kalpe rasāyane nāgabalā hayagandhā gokarṇakavṛddhadārakāmalakī vājīkaraṇe vihitā vānarīśatamūlikā kṣurikā jñātvaivam //