Occurrences

Kūrmapurāṇa
Liṅgapurāṇa
Matsyapurāṇa

Kūrmapurāṇa
KūPur, 1, 19, 3.2 śaniṃ ca tapatīṃ caiva viṣṭiṃ caiva yathākramam //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 65, 5.2 tataḥ śaniṃ ca tapatīṃ viṣṭiṃ caiva yathākramam //
Matsyapurāṇa
MPur, 11, 9.2 tataḥ śaniṃ ca tapatīṃ viṣṭiṃ caiva krameṇa tu //
MPur, 93, 12.2 paścimena śaniṃ vidyādrāhuṃ paścimadakṣiṇe /