Occurrences

Ṛgveda

Ṛgveda
ṚV, 2, 38, 4.1 punaḥ sam avyad vitataṃ vayantī madhyā kartor ny adhācchakma dhīraḥ /
ṚV, 9, 7, 8.2 vidānā asya śakmabhiḥ //
ṚV, 9, 34, 3.2 duhanti śakmanā payaḥ //
ṚV, 9, 62, 16.2 camūṣu śakmanāsadam //
ṚV, 9, 110, 3.1 ajījano hi pavamāna sūryaṃ vidhāre śakmanā payaḥ /