Occurrences

Ṛgveda

Ṛgveda
ṚV, 1, 191, 11.1 iyattikā śakuntikā sakā jaghāsa te viṣam /