Occurrences

Rāmāyaṇa

Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 5, 11.2 uccāṭṭāladhvajavatīṃ śataghnīśatasaṃkulām //
Rām, Su, 2, 22.2 śataghnīśūlakeśāntām aṭṭālakavataṃsakām //
Rām, Su, 3, 30.2 dhanvinaḥ khaḍginaścaiva śataghnīmusalāyudhān /
Rām, Yu, 3, 12.2 śataśo rocitā vīraiḥ śataghnyo rakṣasāṃ gaṇaiḥ //
Rām, Yu, 3, 22.1 parighāśca śataghnyaśca yantrāṇi vividhāni ca /
Rām, Yu, 48, 46.1 rajjubandhanabaddhābhiḥ śataghnībhiśca sarvataḥ /
Rām, Yu, 63, 33.2 ācitāste drumā rejur yathā ghorāḥ śataghnayaḥ //
Rām, Yu, 73, 21.2 śataśaśca śataghnībhir āyasair api mudgaraiḥ //
Rām, Yu, 83, 25.2 bhiṇḍipālaiḥ śataghnībhir anyaiścāpi varāyudhaiḥ //
Rām, Utt, 23, 38.2 paṭṭasāṃścaiva śaktīśca śataghnīstomarāṃstathā /
Rām, Utt, 28, 13.2 śataghnīstomarān prāsān gadākhaḍgaparaśvadhān /