Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Matsyapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 1, 199, 33.1 tīkṣṇāṅkuśaśataghnībhir yantrajālaiśca śobhitam /
MBh, 3, 166, 15.1 śataghnībhir bhuśuṇḍībhiḥ khaḍgaiś citraiḥ svalaṃkṛtaiḥ /
MBh, 3, 268, 5.2 anvitāśca śataghnībhiḥ samadhūcchiṣṭamudgarāḥ //
MBh, 6, 92, 57.1 parighair bhiṇḍipālaiśca śataghnībhistathaiva ca /
MBh, 6, 114, 2.1 śataghnībhiḥ sughorābhiḥ paṭṭiśaiḥ saparaśvadhaiḥ /
MBh, 7, 113, 20.3 śataghnībhiśca citrābhir babhau bhārata medinī //
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 48, 46.1 rajjubandhanabaddhābhiḥ śataghnībhiśca sarvataḥ /
Rām, Yu, 73, 21.2 śataśaśca śataghnībhir āyasair api mudgaraiḥ //
Rām, Yu, 83, 25.2 bhiṇḍipālaiḥ śataghnībhir anyaiścāpi varāyudhaiḥ //
Matsyapurāṇa
MPur, 162, 32.2 śataghnībhiśca dīptābhirdaṇḍairapi sudāruṇaiḥ //
MPur, 173, 29.2 cikrīḍuste śataghnībhiḥ śatadhāraiśca mudgaraiḥ //