Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Bhāratamañjarī

Mahābhārata
MBh, 1, 68, 13.15 śataghnīśatayantraiśca guptām anyair durāsadām /
MBh, 1, 192, 7.65 dṛḍhaprākāraniryūhaṃ śataghnījālasaṃvṛtam /
MBh, 7, 154, 36.2 vajraiḥ pinākair aśaniprahāraiś cakraiḥ śataghnyunmathitāśca petuḥ //
MBh, 8, 7, 8.2 śataghnīkiṅkiṇīśaktiśūlatomaradhāriṇā //
MBh, 9, 44, 104.1 śataghnīcakrahastāśca tathā musalapāṇayaḥ /
MBh, 10, 7, 27.1 śataghnīcakrahastāśca tathā musalapāṇayaḥ /
Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 5, 11.2 uccāṭṭāladhvajavatīṃ śataghnīśatasaṃkulām //
Rām, Su, 2, 22.2 śataghnīśūlakeśāntām aṭṭālakavataṃsakām //
Rām, Su, 3, 30.2 dhanvinaḥ khaḍginaścaiva śataghnīmusalāyudhān /
Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Utt., 21, 51.1 śataghnī nicitā vartiḥ śataghnīvātirukkarī /
AHS, Utt., 21, 67.2 svaraghnordhvagudaśyāvaśataghnīvalayālasāḥ //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 7, 674.1 tataḥ parighanistriṃśaśataghniprāsamudgarāḥ /