Occurrences

Arthaśāstra
Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Arthaśāstra
ArthaŚ, 2, 3, 34.2 muṣuṇḍhīmudgarā daṇḍāścakrayantraśataghnayaḥ //
Mahābhārata
MBh, 3, 221, 34.2 parvatāś ca śataghnyaś ca prāsāś ca parighā gadāḥ //
MBh, 7, 29, 16.1 laguḍāyoguḍāśmānaḥ śataghnyaśca saśaktayaḥ /
MBh, 7, 131, 34.2 patantyaviralāḥ śūlāḥ śataghnyaḥ paṭṭiśāstathā //
MBh, 7, 150, 36.2 patantyaviralāḥ śūlāḥ śataghnyaḥ paṭṭiśāstathā //
MBh, 7, 154, 27.2 gurvyo gadā hemapaṭṭāvanaddhāḥ śataghnyaśca prādurāsan samantāt //
MBh, 7, 154, 37.1 huḍā bhuśuṇḍyo 'śmaguḍāḥ śataghnyaḥ sthūṇāśca kārṣṇāyasapaṭṭanaddhāḥ /
MBh, 7, 170, 19.1 caturdiśaṃ vicitrāśca śataghnyo 'tha hutāśadāḥ /
MBh, 8, 21, 32.2 śataghnya iva cāpy anye vajrāṇy ugrāṇi vāpare //
Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 3, 12.2 śataśo rocitā vīraiḥ śataghnyo rakṣasāṃ gaṇaiḥ //
Rām, Yu, 3, 22.1 parighāśca śataghnyaśca yantrāṇi vividhāni ca /
Rām, Yu, 63, 33.2 ācitāste drumā rejur yathā ghorāḥ śataghnayaḥ //