Occurrences

Ṛgveda

Ṛgveda
ṚV, 4, 26, 3.2 śatatamaṃ veśyaṃ sarvatātā divodāsam atithigvaṃ yad āvam //
ṚV, 7, 19, 5.2 niveśane śatatamāviveṣīr ahañca vṛtraṃ namucim utāhan //