Occurrences

Mahābhārata
Bhāratamañjarī

Mahābhārata
MBh, 5, 145, 32.2 nāmba śaṃtanunā jātaḥ kauravaṃ vaṃśam udvahan /
MBh, 15, 15, 19.1 yathā śaṃtanunā guptā rājñā citrāṅgadena ca /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 609.2 gṛhītau tau kṛpārdreṇa rājñā śantanunā vanāt //