Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Bhāradvājagṛhyasūtra
Ṛgveda

Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 3, 12, 5.1 mānasya patni śaraṇā syonā devī devebhir nimitāsy agre /
Bhāradvājagṛhyasūtra
BhārGS, 2, 3, 6.1 mānasya patni śaraṇā syonā devebhir vimitāsyagre /
Ṛgveda
ṚV, 8, 90, 6.2 mahīva kṛttiḥ śaraṇā ta indra pra te sumnā no aśnavan //