Occurrences

Kāṭhakasaṃhitā
Mahābhārata
Bhāgavatapurāṇa
Bhāratamañjarī

Kāṭhakasaṃhitā
KS, 10, 6, 5.0 imam ahaṃ dhṛtarāṣṭraṃ vaicitravīryaṃ gamiṣyāmi //
Mahābhārata
MBh, 1, 2, 139.9 vaicitravīryasya vacaḥ samādāya purodhasaḥ /
MBh, 1, 192, 18.1 vaicitravīryastu nṛpo niśamya vidurasya tat /
MBh, 1, 199, 9.10 vaicitravīrya te putrāḥ kathaṃcijjīvitāstvayā /
MBh, 2, 57, 20.1 vaicitravīryasya yaśo dhanaṃ ca vāñchāmyahaṃ sahaputrasya śaśvat /
MBh, 2, 66, 6.1 vaicitravīryaṃ rājānaṃ dhṛtarāṣṭraṃ manīṣiṇam /
MBh, 3, 10, 4.2 vaicitravīrya nṛpate satyam āha yathā bhavān /
MBh, 3, 14, 4.1 vaicitravīryaṃ rājānam alaṃ dyūtena kaurava /
MBh, 3, 225, 4.2 sa taiḥ sametyātha yadṛcchayaiva vaicitravīryaṃ nṛpam abhyagacchat //
MBh, 3, 225, 7.1 tataḥ kathāṃ tasya niśamya rājā vaicitravīryaḥ kṛpayābhitaptaḥ /
MBh, 5, 2, 5.1 sa bhīṣmam āmantrya kurupravīraṃ vaicitravīryaṃ ca mahānubhāvam /
MBh, 5, 2, 12.1 tasmāt praṇamyaiva vaco bravītu vaicitravīryaṃ bahusāmayuktam /
MBh, 5, 23, 9.1 kaccid rājā dhṛtarāṣṭraḥ saputro vaicitravīryaḥ kuśalī mahātmā /
MBh, 5, 32, 6.3 siṃhāsanasthaṃ pārthivam āsasāda vaicitravīryaṃ prāñjaliḥ sūtaputraḥ //
MBh, 5, 37, 1.3 vaicitravīrya puruṣān ākāśaṃ muṣṭibhir ghnataḥ //
MBh, 5, 37, 18.2 tadauṣadhaṃ pathyam ivāturasya na rocate tava vaicitravīrya //
MBh, 5, 61, 1.2 tathā tu pṛcchantam atīva pārthān vaicitravīryaṃ tam acintayitvā /
MBh, 5, 61, 18.2 vaicitravīryasya suto 'lpabuddhir duryodhanaḥ śāṃtanavaṃ babhāṣe //
MBh, 5, 67, 13.1 vaicitravīrya puruṣāḥ krodhaharṣatamovṛtāḥ /
MBh, 5, 86, 7.3 vaicitravīryaṃ rājānam idaṃ vacanam abravīt //
MBh, 5, 87, 12.2 vaicitravīryaṃ rājānam abhyagacchad ariṃdamaḥ //
MBh, 6, 2, 3.1 vaicitravīryaṃ rājānaṃ sa rahasyaṃ bravīd idam /
MBh, 6, 4, 14.2 vaicitravīrya nṛpate yat te manasi vartate /
MBh, 6, 99, 45.2 vaicitravīrya tasyedaṃ phalaṃ paśya tathāvidham //
MBh, 8, 26, 55.1 kalyāṇavṛttaḥ satataṃ hi rājan vaicitravīryasya suto mamāsīt /
MBh, 9, 3, 46.1 vaicitravīryavacanāt kṛpāśīlo yudhiṣṭhiraḥ /
MBh, 11, 2, 1.3 vaicitravīryaṃ viduro yad uvāca nibodha tat //
MBh, 11, 3, 7.1 vaicitravīrya vāsaṃ hi duḥkhaṃ vā yadi vā sukham /
MBh, 15, 3, 4.2 vaicitravīrye nṛpatau samācarati nityadā //
MBh, 15, 21, 4.2 tāsāṃ nādaḥ prādurāsīt tadānīṃ vaicitravīrye nṛpatau prayāte //
MBh, 15, 33, 33.2 rājño vaicitravīryasya tat sarvaṃ pratyavedayat //
MBh, 15, 46, 2.2 yatra vaicitravīryo 'sau dagdha evaṃ davāgninā //
MBh, 15, 47, 1.3 vaicitravīryo nṛpatistat te vakṣyāmi bhārata //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 4, 23, 38.1 vaicitravīryābhihitaṃ mahanmāhātmyasūcakam /
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 1, 16.1 vaicitravīryaḥ putreṣu hateṣu bhṛśaduḥkhitaḥ /
BhāMañj, 1, 729.1 adya vaicitravīryeṇa bhūbhujā pāṇḍunandanāḥ /
BhāMañj, 5, 112.1 iti vaicitravīryeṇa gāvalgāner udāradhīḥ /
BhāMañj, 5, 230.2 iti vaicitravīryeṇa pṛṣṭaḥ provāca saṃjayaḥ //
BhāMañj, 5, 237.1 vaicitravīryaḥ śrutvaitadviṣaṇṇaḥ punarabravīt /
BhāMañj, 5, 343.1 vaicitravīryabhīṣmeṇa droṇena ca vivecyatām /
BhāMañj, 7, 3.2 pṛṣṭo vaicitravīryeṇa vīrasaṃhāramabhyadhāt //