Occurrences

Kirātārjunīya
Viṣṇupurāṇa

Kirātārjunīya
Kir, 14, 1.2 jahau na dhairyaṃ kupito 'pi pāṇḍavaḥ sudurgrahāntaḥkaraṇā hi sādhavaḥ //
Viṣṇupurāṇa
ViPur, 6, 1, 43.1 alpaprajñā vṛthāliṅgā duṣṭāntaḥkaraṇāḥ kalau /